Exit_BTN

Jack’s Casino besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site.

Disclaimer 

De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Jack’s Casino vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Jack’s Casino kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Jack’s Casino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


Jack’s Casino