Exit_BTN

Jack’s Casino voert een gedegen beleid om de kans op kansspelverslaving zoveel mogelijk te beperken. De beste zorg voor onze gasten en medewerkers staat hierbij centraal.

Verantwoord spelen bij Jack’s Casino

  • Jack’s Casino controleert – zonodig – de leeftijd van haar gasten. Afhankelijk van de vestiging is de minimumleeftijd 18 jaar (wettelijk minimum) of 21 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt afgesproken met de gemeente waar de vestiging onder valt. Bij twijfel vragen we altijd naar een identiteitsbewijs. Kan de gast geen identiteitsbewijs overleggen? Dan laten we de gast niet toe.
  • In alle Jack’s Casino’s voldoen de kansspelautomaten aan de keuringseisen. Verispect is de wettelijke aangewezen instantie die in opdracht van de Kansspelautoriteit toezicht houdt op de naleving van de Wet op de kansspelen m.b.t. opgestelde speelautomaten. Door onaangekondigd casino's te bezoeken en de daar opgestelde speelautomaten te onderzoeken. Hierbij controleert Verispect of de hardware en software overeen komt met het toegelaten model speelautomaat, die door een keuringsinstelling moet zijn goedgekeurd. De kansspelautoriteit voorziet goedgekeurde speelautomaten van een merkteken, dit conform de wet op de kansspelen.
  • Al onze speelautomaten voldoen aan de door de wet bepaalde uitkeringspercentages.
  • Vanaf 2001 heeft de overheid de wetgeving voor meerspelers versoepeld. Jack’s Casino richt zich op een brede, gevarieerde groep gasten die zich wil ontspannen tijdens een middag of avondje uit. Dat zorgt voor sociale controle bij de groepen die samenspelen, een wisselend publiek en intensiever contact tussen de medewerkers en de gasten. Wij conformeren ons aan de Reclamecode voor kansspelen. Dat betekent dat wij geen reclame maken die gericht is op minderjarigen (18-24) en/of andere maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • In al onze vestigingen vindt u foldermaterialen over de risico’s van kansspelen. Ook bieden we informatie over lokale en landelijke verslavingszorg. In samenwerking met verslavingszorg zijn er kansspelkaartjes opgesteld. Deze kunnen anoniem worden meegenomen. Er is ook een test om speelgedrag te kunnen toetsen. Deze informatie vindt u op een centrale plaats in het casino. Verder staat op iedere automaat informatie om gasten te wijzen op de risico’s.
  • Onze medewerkers volgen verplicht trainingen om kansspelverslaving te herkennen en - indien nodig - actie te ondernemen. Zij zijn in het bezit van een GGZ certificaat. Deze trainingen worden gegeven door instituten die door GGZ Nederland erkend zijn. Trainingen zoals gastheerschap, spelkennis en het omgaan met conflicten maken ook onderdeel uit van ons vaste opleidingspakket.
  • Wij voeren actief en regelmatig overleg met de landelijke en regionaal georganiseerde verslavingszorg. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen op het gebied van verslaving en preventie. Maar ook over de inhoud en de opzet van de trainingen voor onze medewerkers.
  • Constateren we een dreigende kansspelverslaving? Dan bieden we onze gast een vrijwillig entreeverbod aan. Zes maanden lang wordt de gast geweigerd in de vestiging. In verschillende regio’s en steden breiden we zo’n toegangsverbod uit naar andere vestigingen. Daarnaast vindt er ook een doorverwijzing plaats naar de lokale verslavingszorg.

Speel Bewust 18+

Waag gerust een gokje maar zet jezelf niet op het spel. Per gemeente mag je vanaf 18 of 21 jaar bij ons naar binnen.

Test uw spelgedrag

Wilt u weten welk type speler u bent? Speelt u nog verantwoord of neemt u teveel risico’s? Maakt u zich zorgen over uw speelgedrag?

Test u zelf...

Preventief advies of hulp bij gokproblemen? Gratis en anoniem! Binnen 24 uur antwoord. Neem contact op met Centrum voor verantwoord spelen www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Telefoon / Whatsapp: 06-41622869

E-health

Wilt u anonieme E-health behandeling bij gokproblemen? Kijk op: www.gokkendebaas.nl

Wilt u informatie over zelfhulp bij gokproblemen:

 

Overige links