Exit_BTN

Jack's Casino Club

Op je verjaardag zetten we je graag in het zonnetje bij Jack's Casino. Vul jij in je Jack's Casino Club account je geboortedatum in? Dan kun je op je verjaardag een e-mail met een voucher van ons verwachten. Neem je deze e-mail mee naar Jack's Casino Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan, dan staat je daar gratis speeltegoed te wachten. Wie weet ga jij dan je nieuwe levensjaar in met een mooie prijs of misschien wel een jackpot!

Algemene Voorwaarden


Voorwaarden Jack’s Casino Club verjaardagscadeau-actie


Algemene Voorwaarden
1. Acties van Jack’s Casino Club zijn een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verjaardagscadeau-actie van het Jack’s Casino Club programma.
3. Deze actie is geldig in Jack’s Casino Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan.

Deelname
1. Deelname aan de verjaardagscadeau-actie is gratis.
2. De deelnemer dient, om in aanmerking te komen voor een verjaardagscadeau, zijn/haar geboortedatum in te vullen in het persoonlijke online account van Jack’s Casino Club.
3. Indien de geboortedatum is ingevoerd, ontvangt de deelnemer op zijn/haar verjaardag een e-mail met een unieke voucher en instructies om het verjaardagscadeau af te halen. Op vertoon van deze voucher kan de deelnemer het verjaardagscadeau afhalen bij Jack’s Casino Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan. De e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres waarmee de deelnemer zich heeft geregistreerd bij Jack’s Casino Club.
4. Deelnemers ontvangen maximaal één maal per jaar een verjaardagscadeau, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 2 en 3.
5. Bij verzilvering van het verjaardagscadeau kan door onze medewerkers om legitimatie gevraagd worden ter verificatie van de opgegeven geboortedatum.
6. Het te verzilveren verjaardagscadeau verschilt per niveau van het membership. Bronze en Silver members ontvangen € 6,- (zes euro) speeltegoed, Gold members € 10,- (tien euro) speeltegoed en Diamond members € 20,- (twintig euro) speeltegoed.
7. De verjaardagscadeaus zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
8. Personen jonger dan 18, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
9. Personen die in strijd handelen met de actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.
10. Het speeltegoed kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd. De prijs is ‘as is’.
11. Gebruik van de door Jack’s Casino ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Jack’s Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijzen, ook niet voor tekortkoming door derden.

Privacy
1. Bij deelname aan de actie geeft de gast JVH gaming & entertainment B.V., Krijco Amusement B.V. en JOI Gaming Ltd. toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in het gegevensbestand.
2. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het JVH Privacy statement verwerkt. Deze staat online op https://www.jackscasino.nl/privacystatement.

Tot slot
1. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
2. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding gedaan op www.jackscasino.nl.
3. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zullen, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
4. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V.
5. Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl/club en zijn bij de deelnemende vestigingen in hardcopy verkrijgbaar.
6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar marketing@jvh.nl.