Exit_BTN

Jack's Casino Club

Wat is er nu leuker dan gratis kans op een winnende spin van het roulettewiel of je favoriete automaat? Als vaste gast van Jack's Casino spaar je met je virtuele muntjes al snel gratis speeltegoed bij elkaar. Heb je voldoende muntjes, dan kun je die in je persoonlijke account inwisselen en je speeltegoed afhalen bij Jack's Casino Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan. Als Bronze member is het 6 euro en dit bedrag kan oplopen tot 50 euro als je een Diamond member bent geworden!Algemene Voorwaarden


Voorwaarden Jack’s Casino Club speeltegoedactie

Algemene Voorwaarden
1. Acties van Jack’s Casino Club zijn een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de speeltegoedactie van het Jack’s Casino Club programma.
3. Deze actie is geldig in Jack’s Casino Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg en Oostzaan.

Deelname
1. Deelname aan de speeltegoedactie is gratis.
2. Deelnemers van Jack’s Casino Club kunnen virtuele muntjes sparen, die voor speeltegoed ingewisseld kunnen worden in het online account van de deelnemer. De benodigde muntjes kunnen worden verzameld door met de fysieke of digitale pas in te checken bij Jack’s Casino in Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan, of online activiteiten te ondernemen in het persoonlijke account bij Jack’s Casino Club, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het inschrijven voor de nieuwsbrief van Jack’s Casino of het liken van de Facebookpagina. Alle actuele mogelijkheden om muntjes te sparen worden weergegeven op de persoonlijke pagina van de deelnemer bij Jack’s Casino Club. Inchecken wordt maximaal 1 maal per 24 uur beloond met muntjes. De resettijd van inchecken is om 05.00 uur.
3. De deelnemer kan het speeltegoed afhalen op vertoon van de bevestiging van inwisseling van de muntjes bij de Jack’s Casino vestigingen Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan.
4. Deelnemers ontvangen één maal speeltegoed, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 3.
5. Deelnemers kunnen per 24 uur maximaal 50 euro speeltegoed afhalen, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 3. De resettijd van inwisselen is om 05.00 uur.
6. Deelnemers kunnen achtereenvolgens sparen voor meer speeltegoed, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 3.
7. Het in te wisselen speeltegoed verschilt per niveau van het membership. Bronze members ontvangen € 6,- (zes euro), Silver members € 10,- (tien euro), Gold members € 20,- (twintig euro) en Diamond members € 50,- (vijftig euro).
8. Spaartegoeden behouden te allen tijde de waarde van het membershipniveau waarin deze zijn opgebouwd, en kunnen derhalve niet worden ingewisseld tegen de waarde van een hoger membershipniveau.
9. Opgebouwde spaartegoeden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
10. Personen jonger dan 18, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
11. Personen die in strijd handelen met de actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.
12. Het speeltegoed kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd. De prijs is ‘as is’.
13. Gebruik van de door Jack’s Casino ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Jack’s Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijzen, ook niet voor tekortkoming door derden.
14. Het uitgekeerde speeltegoed is niet overdraagbaar en dient minimaal tweemaal ingezet te worden bij de vestiging van uitgifte.

Privacy.
1. Bij deelname aan de actie geeft de gast JVH gaming & entertainment B.V., Krijco Amusement B.V. en JOI Gaming Ltd. toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in het gegevensbestand.
2. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het JVH Privacy statement verwerkt. Deze staat online op https://www.jackscasino.nl/privacystatement.

Tot slot.
1. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
2. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding gedaan op www.jackscasino.nl.
3. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zullen, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
4. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V.
5. Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl/club en zijn bij de deelnemende vestigingen in hardcopy verkrijgbaar.
6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar marketing@jvh.nl.