Exit_BTN

Jack's Casino Club

Als je houdt van een beetje spanning.. kijk dan eens naar de kraskaart die je kunt kiezen met je virtuele muntjes van Jack's Casino Club! Voor de kraskaart heb je 35 muntjes nodig. Wissel je die in, dan kun je bij Jack's Casino Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan je kraskaart ophalen. Met 3 dezelfde symbolen heb je prijs en win je een cadeaubon van € 10,-! De cadeaubon mag je zelf kiezen uit de beschikbare voorraad in je vestiging, bijvoorbeeld een bon van Zalando, de Bijenkorf, bol.com of de Hema (op=op). Algemene Voorwaarden


Jack’s Casino Club kraskaartenactie


Algemene Voorwaarden
1. Acties van Jack’s Casino Club zijn een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de kraskaarten van Jack’s Casino Club
3. Deze actie is ter promotie van de introductie van Jack’s Casino Club in de vestigingen Jack’s Casino Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg en Oostzaan.

Deelname
1. Voor de kraskaartenactie geldt de volgende actieperiode: 23 november 2016 tot en met 31 december 2017. Deelname is alleen mogelijk gedurende de genoemde actieperiode.
2. Deelname aan de kraskaartenactie is gratis.
3. Deelnemers van Jack’s Casino Club kunnen virtuele muntjes sparen, die voor een kraskaart ingewisseld kunnen worden in het online account van de deelnemer. De 20 benodigde muntjes kunnen worden verzameld door met de fysieke of digitale pas in te checken bij Jack’s Casino in Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan, of online activiteiten te ondernemen in hun persoonlijke account van Jack’s Casino Club, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het inschrijven voor de nieuwsbrief van Jack’s Casino of het liken van de Facebookpagina. Alle actuele mogelijkheden om muntjes te sparen worden weergegeven op de persoonlijke pagina van de deelnemer bij Jack’s Casino Club. Inchecken wordt maximaal 1 maal per 24 uur beloond met muntjes. De resettijd van inchecken is om 05.00 uur.
4. De deelnemer kan de kraskaart ophalen op vertoon van de bevestiging van inwisseling van de muntjes bij de Jack’s Casino vestigingen Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan.
5. Deelnemers ontvangen één kraskaart, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 4.
6. Deelnemers van Jack’s Casino Club die een Gold of Diamond lidmaatschap hebben, en voldaan hebben aan de voorwaarden voor ontvangst van de kraskaart zoals beschreven in punt 1 t/m 4, ontvangen bij uitgifte van de kraskaart nog één extra gratis kraskaart.
7. Deelnemers kunnen sparen voor meerdere kraskaarten tijdens de actieperiode, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 4.
8. Gedurende de actieperiode worden er kraskaarten uitgegeven in de vestigingen, waarvan een onbekend percentage de winnende combinatie van 3 identieke icoontjes bevat. Bij het open krassen van 3 identieke icoontjes heeft de deelnemer recht op de prijs.
9. De prijzen betreffen cadeaubonnen met een waarde van € 10,- per bon. Per looptijd van de actie zullen er maximaal 6.000 kraskaarten uitgegeven worden, met de totale waarde van de uitgegeven cadeaubonnen tijdens de looptijd van deze kraskaartenactie ad €15.000,-.
10. Opgebouwde spaartegoeden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
11. De kraskaart kan uitsluitend worden verkregen in de vestigingen van Jack’s Casino in Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg en Oostzaan.
12. Personen jonger dan 18, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
13. Personen die in strijd handelen met de actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.

Actie
1. Prijzen worden uitsluitend uitgereikt na het tonen en inleveren van een prijswinnende kraskaart.
2. De winnaar kan de prijs ophalen bij de medewerkers van de vestiging van Jack’s Casino waar de kraskaart is uitgegeven.
3. De winnaar heeft de keuze uit een van de cadeaubonnen zoals aangeboden door de medewerker van de vestiging van Jack’s Casino. Deze keuzemogelijkheid geldt zolang de voorraad strekt.
4. De gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere prijzen. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd. De prijs is ‘as is’.
5. Gebruik van de door Jack’s Casino ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Jack’s Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijzen, ook niet voor tekortkoming door derden.

Privacy
1. Bij deelname aan de actie geeft de gast JVH gaming & entertainment B.V., Krijco Amusement B.V. en JOI Gaming Ltd. toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in het gegevensbestand.
2. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het JVH Privacy statement verwerkt. Deze staat online op https://www.jackscasino.nl/privacystatement.

Klacht?
1. Onze acties in de casino’s zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele  kansspelen 2014. Bent u van mening dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze Gedragscode dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: marketing@jackscasino.nl óf per post: Jack’s Casino T.a.v. Marketing / Juridische Zaken, Postbus 2156, 5202 CD ’s-Hertogenbosch. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:
- Uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
- Een duidelijke omschrijving van uw klacht.
- De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats)
2. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten u gegevens niet compleet zijn en/of ontbreken trachten wij altijd met u in contact te treden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken na bevestiging af te wikkelen. Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling Marketing & Communicatie en/of Juridische Zaken. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl) wenden.

Tot slot
1. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
2. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding gedaan op www.jackscasino.nl.
3. JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zullen, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
4. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V.
5. Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl/club en zijn bij de deelnemende vestigingen in hardcopy verkrijgbaar.
6. Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar marketing@jvh.nl.
7. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.