Exit_BTN

Jack's Casino Club

Jack's Casino biedt diverse Dine & Play arrangementen aan, zodat je lekker kunt genieten van een diner bij je bezoek. Als Gold of Diamond member van Jack's Casino Club, kun je sparen voor een Dine & Play arrangement. Als je 100 virtuele muntjes hebt gespaard, kun je die in je persoonlijke Club account inwisselen voor één van de beschikbare arrangementen. Kijk hier voor het actuele aanbod van Dine & Play arrangementen.

Algemene Voorwaarden


Jack’s Casino Club Dine & Play actie


Algemene Voorwaarden
1.   Acties van Jack’s Casino Club zijn een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch.
2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dine & Play actie van het Jack’s Casino Club programma.
3.   Deze actie is geldig in Jack’s Casino Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg en Oostzaan.

Deelname
1.   Deelname aan de Dine & Play actie is gratis.
2.   Deelnemers van Jack’s Casino Club, met een Gold of Diamond membership, kunnen virtuele muntjes sparen, die voor een Dine & Play arrangement ingewisseld kunnen worden in het online account van de deelnemer. De 100 benodigde muntjes kunnen worden verzameld door met de fysieke of digitale pas in te checken bij Jack’s Casino in Sassenheim, Eindhoven, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan, of online activiteiten te ondernemen in het persoonlijke account bij Jack’s Casino Club, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het inschrijven voor de nieuwsbrief van Jack’s Casino of het liken van de Facebookpagina. Alle actuele mogelijkheden om muntjes te sparen worden weergegeven op de persoonlijke pagina van de deelnemer bij Jack’s Casino Club. Inchecken wordt maximaal 1 maal per 24 uur beloond met muntjes. De resettijd van inchecken is om 05.00 uur.
3.   De deelnemer kan het Dine & Play arrangement reserveren op vertoon van de bevestiging van inwisseling van de muntjes bij de Jack’s Casino vestigingen Eindhoven, Sassenheim, Nijmegen Dukenburg of Oostzaan.
4.   De deelnemer mag een keuze maken uit één van de arrangementen die op het moment van reserveren worden aangeboden op https://www.jackscasino.nl/over-jacks/arrangementen. Arrangementen inclusief overnachting zijn niet inbegrepen bij deze actie.
5.   Deelnemers ontvangen één Dine & Play arrangement, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 4.
6.   Deelnemers kunnen achtereenvolgens sparen voor meerdere Dine & Play arrangementen, zolang zij voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd bij punt 1 t/m 4.
7.   Opgebouwde spaartegoeden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
8.   Personen jonger dan 18, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie zijn uitgesloten van deelname.
9.   Personen die in strijd handelen met de actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname.
10. Het Dine & Play arrangement kan niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere prijzen. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd. De prijs is ‘as is’.
11. Gebruik van de door Jack’s Casino ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Jack’s Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijzen, ook niet voor tekortkoming door derden.

Privacy
1.   Bij deelname aan de actie geeft de gast JVH gaming & entertainment B.V., Krijco Amusement B.V. en JOI Gaming Ltd. toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in het gegevensbestand.
2.   De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het JVH Privacy statement verwerkt. Deze staat online op https://www.jackscasino.nl/privacystatement.

Tot slot
1.   JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
2.   JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan melding gedaan op www.jackscasino.nl.
3.   JVH gaming & entertainment B.V. en Krijco Amusement B.V. zullen, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
4.   In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V. of Krijco Amusement B.V.
5.   Door deel te nemen aan een actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl/club en zijn bij de deelnemende vestigingen in hardcopy verkrijgbaar.
6.   Over de uitslag van een actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar marketing@jvh.nl.