Jack's Casino Lokale trekking Zomeractie

5x 400 euro

Alle vestigingen

Actievoorwaarden

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win €400 cash!’ (hierna: de Actie). De Actie is ter promotie van alle Jack’s Casino vestigingen (hierna: de vestiging)
 • De Actie vindt plaats op donderdag 6 juni 2024 (hierna te noemen: de Actieperiode). Deelname na de Actieperiode is niet meer mogelijk.
 • Gasten komen enkel in aanmerking voor deelname aan de Actie, indien zij:
  • 24 jaar of ouder zijn; en
  • niet zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen in de vestiging, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, hetzij via een lokaal toegangsverbod. Dit wordt door ons gecontroleerd.
 • Gasten die in aanmerking komen voor deelname kunnen in de Actieperiode aan de balie in de vestiging (en na de toegangscontrole) één ticket verkrijgen. Elk ticket is voorzien van een unieke code.
 • Deelname aan de Actie geschiedt door in de Actieperiode in ieder geval één verkregen ticket te scheuren en het bovenste gedeelte van de ticket in de loterijbol te stoppen. Het afscheurstrookje (lees: het onderste gedeelte van de ticket) dien je te bewaren en bij de trekking aan te kunnen tonen.
 • Deelnemers kunnen in de Actieperiode dus maximaal 1 ticket verkrijgen (een eventueel extra ticket wordt niet meegenomen in de trekking).
 • De totale prijzenpot van deze Actie heeft een totale prijswaarde t.w.v. € 2.000.
 • De winnaar van de prijs wordt bepaald door middel van een trekking uit alle tickets die door de deelnemers in de Actieperiode in de loterijbol zijn gestopt. De trekking geschiedt op willekeurige/onpartijdige wijze en vindt plaats op donderdag 6 juni 2024 in de vestiging.
 • De prijzen worden direct na de trekking in de vestiging aan de winnaars overhandigd.
 • Enig recht op een prijs vervalt indien:
  • De betreffende deelnemer in strijd handelt met deze actievoorwaarden; of
  • De betreffende deelnemer niet in staat is om het afscheurstrookje met de daarop corresponderende/winnende unieke code te overhandigen bij de trekking;
 • Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
 • Als bij de trekking geen winnaar naar voren komt, dan zal er voor die betreffende prijs een nieuwe trekking plaatsvinden tot een geldige winnaar is bepaald.
 • Wij behouden het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen, alsook de actie het zonder opgaaf van reden op te schorten of te annuleren.
 • Een vraag of klacht met betrekking tot deze actie kan per email worden verstuurd naar klantenservice@jvh.nl.
 • De door deelnemers verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening gegevensbescherming en het privacy beleid verwerkt. De actuele privacyverklaring kan online worden geraadpleegd op: https://www.jackscasino.nl/privacystatement