Jack's Casino Actievoorwaarden Racing Maand

Actievoorwaarden

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Jack’s Casino Racing Maand!’ (hierna: de Actie). De Actie is ter promotie van alle Jack’s Casino vestigingen.
 • De Actie loopt van 8 tot en met 31 juli 2024 (hierna te noemen: de Actieperiode). Deelname na de Actieperiode is niet meer mogelijk.
 • Gasten komen enkel in aanmerking voor deelname aan de Actie, indien zij:
 • o 24 jaar of ouder zijn; en
 • o niet zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen in de vestiging, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, hetzij via een lokaal toegangsverbod. Dit wordt door ons gecontroleerd.
 • Gasten die in aanmerking komen voor deelname kunnen in de Actieperiode aan de balie in de vestiging (en na de toegangscontrole) één ticket per dag verkrijgen. Elk ticket is voorzien van een unieke code.
 • Deelname aan de Actie geschiedt door in de Actieperiode in ieder geval één verkregen ticket te scheuren en het bovenste gedeelte van de ticket in de loterijbol te stoppen. Het afscheurstrookje (lees: het onderste gedeelte van de ticket) dien je te bewaren en bij de trekking aan te kunnen tonen.
 • Deelnemers kunnen in de Actieperiode dus maximaal 24 tickets verkrijgen (een eventuele vijfentwintigste of zesentwintigste ticket etc. wordt niet meegenomen in de trekking).
 • De prijs van deze Actie bestaat uit de volgende prijzen: 2 weekendtickets (za-zo) voor de Dutch Grand Prix (totale prijswaarde: 1.198 EUR).
 • De winnaar van de prijs wordt bepaald door middel van een trekking uit alle tickets die door de deelnemers in de Actieperiode in de loterijbol zijn gestopt. De trekking geschiedt op willekeurige/onpartijdige wijze en vindt plaats op woensdag 31 juli 2024 in de vestiging.
 • De prijzen worden direct na de trekking in de vestiging aan de winnaars overhandigd.
 • Enig recht op een prijs vervalt indien:
 • o De betreffende deelnemer in strijd handelt met deze actievoorwaarden; of
 • o De betreffende deelnemer niet in staat is om het afscheurstrookje met de daarop corresponderende/winnende unieke code te overhandigen bij de trekking;
 • Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.
 • Als bij de trekking geen winnaar naar voren komt, dan zal er voor die betreffende prijs een nieuwe trekking plaatsvinden tot een geldige winnaar is bepaald.
 • Wij behouden het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen, alsook de actie het zonder opgaaf van reden op te schorten of te annuleren.
 • Een vraag of klacht met betrekking tot deze actie kan per e-mail worden verstuurd naar klantenservice@jvh.nl.
 • De door deelnemers verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening gegevensbescherming en het privacybeleid verwerkt. De actuele privacyverklaring kan online worden geraadpleegd op: https://www.jackscasino.nl/privacystatement